Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:04.06.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring04.06.2018


Art:Kystmaure (Galium saxatile) 
Fenofase:Blomstring04.06.2018


Art:Skrubbær (Chamaepericlymenum suecica) 
Fenofase:Blomstring02.06.2018