Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:02.06.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Merknad:Art i tilbakegang lokalt. Truleg komen for ein månad sidan. 
Fenofase:Ankomst02.06.2018


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Sang for første gang02.06.2018


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Merknad:Spreidd førekomst lokalt. Truleg vore her ei tid. 
Fenofase:Ankomst02.06.2018


Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 
Fenofase:Sang for første gang02.06.2018