Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:02.06.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata) 
Fenofase:Blomstring02.06.2018


Art:Maiblom (Maianthemum bifolium) 
Fenofase:Blomstring02.06.2018


Art:Svarttopp (Bartsia alpina) 
Fenofase:Blomstring02.06.2018


Art:Tettegras (Pinguicula vulgaris) 
Fenofase:Blomstring02.06.2018