Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:29.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Englodnegras (Holcus lanatus) 
Fenofase:Blomstring27.05.2018


Art:Grøftesoleie (Ranunculus flammula) 
Fenofase:Blomstring27.05.2018


Art:Hanekam (Lychnis flos-cuculi) 
Fenofase:Blomstring28.05.2018


Art:Revebjelle (Digitalis purpurea) 
Fenofase:Blomstring29.05.2018


Art:Tunbalderbrå (Matricaria matricarioides) 
Fenofase:Blomstring29.05.2018