Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:28.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Aurikkelsveve (Hieracium lactucella) 
Fenofase:Blomstring26.05.2018


Art:Grasstjerneblom (Stellaria graminea) 
Fenofase:Blomstring28.05.2018


Art:Hvitkløver (Trifolium repens) 
Fenofase:Blomstring27.05.2018


Art:Hårsveve (Hieracium pilosella) 
Fenofase:Blomstring27.05.2018


Art:Karveslekta (Carum) 
Fenofase:Blomstring26.05.2018


Art:Korsved (Viburnum opulus) 
Fenofase:Blomstring28.05.2018


Art:Kystmaure (Galium saxatile) 
Fenofase:Blomstring26.05.2018


Art:Legeveronika (Veronica officinalis) 
Fenofase:Blomstring27.05.2018


Art:Maiblom (Maianthemum bifolium) 
Fenofase:Blomstring25.05.2018


Art:Myrtistel (Cirsium palustre) 
Fenofase:Blomstring28.05.2018


Art:Rødkløver (Trifolium pratense) 
Fenofase:Blomstring28.05.2018


Art:Skogfredløs (Lysimachia nemorum) 
Fenofase:Blomstring26.05.2018


Art:Tettegras (Pinguicula vulgaris) 
Fenofase:Blomstring26.05.2018