Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Søre Vågavågen, Fosen (Karmøy, Rogaland)
Dato:26.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Merknad:4-6 eks. 
Fenofase:Ankomst22.05.2018


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Sang for første gang22.05.2018


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:1+ 
Fenofase:Ankomst23.05.2018