Resultater

Rapportør:Kari Kvandal
Observatører:Kari Kvandal
Område:Låte (Ullensvang, Vestland)
Dato:25.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst13.04.2018


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst20.02.2018


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst06.05.2018


Art:Gråmåke (Larus argentatus) 
Fenofase:Ankomst13.04.2018


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring12.04.2018


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet13.04.2018


Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) 
Fenofase:Ankomst07.04.2018


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst10.04.2018


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst16.05.2018


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst15.04.2018


Art:Ringdue (Columba palumbus) 
Fenofase:Ankomst12.04.2018


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst18.04.2018


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst06.04.2018


Art:Svartbak (Larus marinus) 
Fenofase:Ankomst10.04.2018


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst19.03.2018


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Fenofase:Ankomst07.05.2018