Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
Dato:25.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåfjær (Polygala vulgaris) 
Fenofase:Blomstring25.05.2018


Art:Fjellmarikåpe (Alchemilla alpina) 
Fenofase:Blomstring25.05.2018