Resultater

Rapportør:John Skjelseth
Observatører:John Skjelseth
Område:Skjelset (Ringsaker, Hedmark)
Dato:25.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hagesanger (Sylvia borin) 
Fenofase:Ankomst23.05.2018