Resultater

Rapportør:John Skjelseth
Observatører:John Skjelseth
Område:Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
Dato:25.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst24.05.2018


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst25.05.2018