Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:24.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enghumleblom (Geum rivale) 
Fenofase:Blomstring24.05.2018


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Ankomst24.05.2018


Art:Gulsanger (Hippolais icterina) 
Fenofase:Sang for første gang24.05.2018