Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Setre (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:24.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring20.05.2018