Resultater

Rapportør:Kim-Laurits Gunnerød
Observatører:Kim-Laurits Gunnerød
Område:Bakke (Holmestrand, Vestfold og Telemark)
Dato:22.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tårnseiler (Apus apus) 
Fenofase:Ankomst22.05.2018