Resultater

Rapportør:Charlotte Bakke
Observatører:Charlotte Bakke
Område:Setre (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
Dato:21.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enghumleblom (Geum rivale) 
Fenofase:Blomstring20.05.2018


Art:Kratthumleblom (Geum urbanum) 
Fenofase:Blomstring20.05.2018


Art:Krypsoleie (Ranunculus repens) 
Fenofase:Blomstring20.05.2018


Art:Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) 
Fenofase:Blomstring20.05.2018