Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:21.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Arve (Cerastium fontanum) 
Fenofase:Blomstring21.05.2018


Art:Engsoleie (Ranunculus acris subsp. acris) 
Fenofase:Blomstring20.05.2018


Art:Rogn (Sorbus aucuparia) 
Fenofase:Blomstring20.05.2018


Art:Tepperot (Potentilla erecta) 
Fenofase:Blomstring21.05.2018


Art:Tiriltunge (Lotus corniculatus) 
Fenofase:Blomstring21.05.2018