Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
Dato:21.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Dvergfalk (Falco columbarius) 
Merknad:Nedenfor huset 
Fenofase:Ankomst18.05.2018


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Merknad:I hagen 
Fenofase:Blomstring19.05.2018


Art:Jordugle (Asio flammeus) 
Merknad:Nedenfor huset 
Fenofase:Ankomst15.05.2018