Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
Dato:20.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Tornirisk (Carduelis cannabina) 
Fenofase:Ankomst19.05.2018