Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:16.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Alm (Ulmus glabra) 
Fenofase:Blomstring15.05.2018


Art:Bleikveronika (Veronica serpyllifolia) 
Fenofase:Blomstring16.05.2018


Art:Blåfjær (Polygala vulgaris) 
Fenofase:Blomstring16.05.2018


Art:Knollerteknapp (Lathyrus linifolius) 
Fenofase:Blomstring14.05.2018


Art:Osp (Populus tremula) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)16.05.2018


Art:Ramsløk (Allium ursinum) 
Fenofase:Blomstring16.05.2018


Art:Tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) 
Fenofase:Blomstring16.05.2018