Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Stakkestad, Førre (Tysvær, Rogaland)
Dato:16.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engfiol (Viola canina) 
Fenofase:Blomstring13.05.2018


Art:Kystmyrklegg (Pedicularis silvatica) 
Fenofase:Blomstring13.05.2018


Art:Låvesvale (Hirundo rustica) 
Fenofase:Ankomst13.05.2018


Art:Myrfiol (Viola palustris) 
Fenofase:Blomstring13.05.2018


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe) 
Fenofase:Ankomst13.05.2018