Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:15.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Smalkjempe (Plantago lanceolata) 
Fenofase:Blomstring15.05.2018