Resultater

Rapportør:Berit H.Fønhus Brenden
Observatører:Berit H.Fønhus Brenden
Område:Øvre Brenn (Sør-Aurdal, Innlandet)
Dato:10.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørk (Betula pubescens) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)07.05.2018


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Merknad:både han og hoa kom likt,og er igang med å fornye i den faste kassa si. 
Fenofase:Ankomst05.05.2018


Art:Taksvale (Delichon urbicum) 
Merknad:kom til dei faste reira sine innunder låvetaket. 
Fenofase:Ankomst05.05.2018