Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:06.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst06.05.2018


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Sang for første gang06.05.2018