Resultater

Rapportør:John Skjelseth
Observatører:John Skjelseth
Område:Skjelset (Ringsaker, Innlandet)
Dato:03.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst03.05.2018