Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:02.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) 
Fenofase:Ankomst01.05.2018