Resultater

Rapportør:Edin Reinholtsen
Observatører:Edin Reinholtsen
Område:Sildpollen (Sortland, Nordland)
Dato:02.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Merknad:Dagfinn så den 
Fenofase:Ankomst27.04.2018