Resultater

Rapportør:Per Ole Lunden
Observatører:Per Ole Lunden
Område:Kinabyen, Brumunddal (Ringsaker, Innlandet)
Dato:01.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Fenofase:Ankomst11.04.2018


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita) 
Fenofase:Ankomst19.04.2018


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Fenofase:Ankomst11.04.2018


Art:Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) 
Merknad:100 stk 13.25 
Fenofase:Ankomst11.04.2018


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst11.04.2018


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst12.04.2018


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst14.04.2018


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst13.04.2018


Art:Trane (Grus grus) 
Merknad:2 flokker 
Fenofase:Ankomst10.04.2018


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Merknad:furnes krk 
Fenofase:Ankomst17.04.2018