Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:01.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Fenofase:Sang for første gang01.05.2018


Art:Rødstilk (Tringa totanus) 
Fenofase:Ankomst01.05.2018