Resultater

Rapportør:Bjørg Smestad
Observatører:bjørg smestad
Område:Fluberg bru (Søndre Land, Innlandet)
Dato:29.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kanadagås (Branta canadensis) 
Fenofase:Ankomst29.04.2018


Art:Trane (Grus grus) 
Fenofase:Ankomst29.04.2018