Resultater

Rapportør:Rolf F.Hansen
Observatører:Rolf F.Hansen
Område:Gramstølen (Lærdal, Sogn og Fjordane)
Dato:28.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst28.04.2018


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst27.04.2018


Art:Ringtrost (Turdus torquatus) 
Merknad:3 stk 
Fenofase:Ankomst28.04.2018


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst28.04.2018