Resultater

Rapportør:Berit H.Fønhus Brenden
Observatører:Berit H.Fønhus Brenden
Område:Bagn sentrum (Sør-Aurdal, Innlandet)
Dato:27.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Humler (Bombus) 
Merknad:Sansehagen på SAH 
Fenofase:Voksenstadiet26.04.2018


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Merknad:Sansehagen på SAH 
Fenofase:Ankomst19.04.2018