Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
Dato:22.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Aurikkel (Primula auricula) 
Fenofase:Blomstring22.04.2018