Resultater

Rapportør:Kari Stenrud
Observatører:Kari Stenrud
Område:Knutsbakken (Trysil, Hedmark)
Dato:19.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Fenofase:Ankomst19.04.2018


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Fenofase:Ankomst18.04.2018