Resultater

Rapportør:Ritva Krogh
Observatører:Ritva Krogh
Område:Vestre Jakobselv vest (Vadsø, Finnmark)
Dato:18.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gråhegre (Ardea cinerea) 
Merknad:Et eksemplar på elveisen 
Fenofase:Ankomst18.04.2018