Resultater

Rapportør:Bjørg Smestad
Observatører:bjørg smestad
Område:Bebygd område/lokalmiljø (Gjøvik, Innlandet)
Dato:17.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:Stor plog fra sør mot nord. Fløy høyt, så vanskelig og artsbestemme. Mye låt. 
Fenofase:Ankomst17.04.2018