Resultater

Rapportør:Berit H.Fønhus Brenden
Observatører:Berit H.Fønhus Brenden
Område:Bagn sentrum (Sør-Aurdal, Oppland)
Dato:16.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Merknad:ein flokk linerler. 
Fenofase:Ankomst16.04.2018