Resultater

Rapportør:Frode Øen
Observatører:Frode Øen
Område:Vestenga (Modum, Viken)
Dato:15.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring13.04.2018


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Ankomst12.04.2018


Art:Humler (Bombus) 
Fenofase:Voksenstadiet14.04.2018


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst14.04.2018


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst13.04.2018