Resultater

Rapportør:bjørn kristoffersen
Observatører:bjørn kristoffersen
Område:bybrua (Gjøvik, Innlandet)
Dato:15.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Fenofase:Ankomst15.04.2018


Art:Vendehals (Jynx torquilla) 
Fenofase:Sang for første gang15.04.2018