Resultater

Rapportør:Bjørg Smestad
Observatører:bjørg smestad
Område:Bebygd område/lokalmiljø (Gjøvik, Innlandet)
Dato:13.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:Plog over Gjøvik idag. Litt usikker på arten. 
Fenofase:Ankomst13.04.2018