Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
Dato:08.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Merknad:2 hanner på Nappatjørn 
Fenofase:Ankomst05.04.2018