Resultater

Rapportør:Bjørg Smestad
Observatører:bjørg smestad
Område:Bebygd område/lokalmiljø (Gjøvik, Innlandet)
Dato:08.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Merknad:2 hanner 
Fenofase:Ankomst08.04.2018


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Merknad:2 hanner 1 hunn 
Fenofase:Ankomst08.04.2018