Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:03.04.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Klosterklokke (Leucojum vernum) 
Fenofase:Blomstring12.03.2018


Art:Krokusslekta (Crocus) 
Fenofase:Blomstring23.03.2018


Art:Kusymre (Primula vulgaris) 
Fenofase:Blomstring24.03.2018


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Ankomst30.03.2018


Art:Vårkål (Ranunculus ficaria) 
Fenofase:Blomstring15.03.2018