Resultater

Rapportør:Nina Svae Johansen
Observatører:Nina Svae Johansen
Område:Espedalsvegen 744 (Gausdal, Oppland)
Dato:28.02.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Perleugle (Aegolius funereus) 
Fenofase:Sang for første gang25.02.2018


Art:Perleugle (Aegolius funereus) 
Merknad:Et par i aktivitet rundt uglekasse 
Fenofase:Reirbygging25.02.2018