Resultater

Rapportør:Gunnar Gytri
Observatører:Gunnar Gytri
Område:Vie (Førde, Sogn og Fjordane)
Dato:04.02.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Kanadagås (Branta canadensis) 
Antall:40 
Merknad:Beitar på innmark ved sentralsjukehuset 
Fenofase:Ankomst04.02.2018