Resultater

Rapportør:Arne Kjell Askeland
Observatører:Arne Kjell Askeland
Område:Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
Dato:02.02.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fossekall (Cinclus cinclus) 
Merknad:1 eks ved Aksdalsvatnet vest 
Fenofase:Ankomst26.01.2018


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:1 eks på Aksdalsvatnet 
Fenofase:Ankomst02.02.2018


Art:Gråsisik (Carduelis flammea) 
Merknad:Ca 30 
Fenofase:Ankomst02.02.2018


Art:Gråtrost (Turdus pilaris) 
Merknad:30+ 
Fenofase:Ankomst04.01.2018


Art:Sangsvane (Cygnus cygnus) 
Merknad:5 
Fenofase:Ankomst03.01.2018


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos) 
Merknad:50+ 
Fenofase:Ankomst03.01.2018


Art:Toppand (Aythya fuligula) 
Merknad:50+ i Aksdalsvatnet vest 
Fenofase:Ankomst12.01.2018