Resultater

Rapportør:Irina Skulstad
Observatører:Irina Skulstad
Område:Hov sentrum (Søndre Land, Oppland)
Dato:27.01.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bjørkefink (Fringilla montifringilla) 
Fenofase:Ankomst17.04.2017


Art:Blåveis (Hepatica nobilis) 
Fenofase:Blomstring27.03.2017


Art:Bokfink (Fringilla coelebs) 
Merknad:mange her ved fulebrettet 
Fenofase:Ankomst31.03.2017


Art:Hestehov (Tussilago farfara) 
Fenofase:Blomstring29.03.2017


Art:Hvitveis (Anemone nemorosa) 
Fenofase:Blomstring22.04.2017


Art:Linerle (Motacilla alba) 
Fenofase:Ankomst04.05.2017


Art:Neslesommerfugl (Aglais urticae) 
Merknad:3 stk 
Fenofase:Voksenstadiet26.03.2017


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Fenofase:Ankomst31.03.2017


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula) 
Merknad:3 stk 
Fenofase:Sang for første gang05.04.2017


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus) 
Merknad:ble observert første gang i hagen 
Fenofase:Ankomst17.04.2017


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:flokken på 6 
Fenofase:Ankomst13.03.2017