Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:19.07.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Engknoppurt (Centaurea jacea) 
Fenofase:Blomstring17.07.2017