Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
Dato:06.07.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Bergmynte (Origanum vulgare) 
Fenofase:Blomstring06.07.2017


Art:Firkantperikum (Hypericum maculatum) 
Fenofase:Blomstring06.07.2017


Art:Gullris (Solidago virgaurea) 
Fenofase:Blomstring06.07.2017


Art:Hvitbergknapp (Sedum album) 
Fenofase:Blomstring06.07.2017


Art:Mjødurt (Filipendula ulmaria) 
Fenofase:Blomstring06.07.2017


Art:Skogsvinerot (Stachys sylvatica) 
Fenofase:Blomstring06.07.2017