Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:01.07.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Klokkelyng (Erica tetralix) 
Fenofase:Blomstring01.07.2017