Resultater

Rapportør:Britt Jenssen
Observatører:Britt Jenssen
Område:Røsnes, Kaldfjord, Kvaløya (Tromsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Dato:25.06.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Ankomst28.05.2017


Art:Grågås (Anser anser) 
Merknad:4-6 
Fenofase:Ankomst19.06.2017


Art:Heipiplerke (Anthus pratensis) 
Fenofase:Ankomst27.05.2017


Art:Laksand (Mergus merganser) 
Merknad:4-6 
Fenofase:Ankomst19.06.2017


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 
Fenofase:Ankomst20.06.2017


Art:Rødnebbterne (Sterna paradisaea) 
Fenofase:Ankomst19.06.2017


Art:Siland (Mergus serrator) 
Merknad:3-4 
Fenofase:Ankomst19.06.2017


Art:Skjære (Pica pica) 
Merknad:1 
Fenofase:Ankomst20.06.2017


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Merknad:6 stk. 
Fenofase:Ankomst19.06.2017


Art:Storspove (Numenius arquata) 
Merknad:1 unge i reir 
Fenofase:Reirbygging19.06.2017


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus) 
Fenofase:Ankomst27.05.2017


Art:Ærfugl (Somateria mollissima) 
Merknad:1 par 
Fenofase:Ankomst19.06.2017