Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
Dato:18.06.2017
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Fuglevikke (Vicia cracca) 
Fenofase:Blomstring18.06.2017


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring18.06.2017


Art:Gulflatbelg (Lathyrus pratensis) 
Fenofase:Blomstring18.06.2017


Art:Korsved (Viburnum opulus) 
Fenofase:Blomstring18.06.2017


Art:Kratthumleblom (Geum urbanum) 
Fenofase:Blomstring18.06.2017


Art:Krattmjølke (Epilobium montanum) 
Fenofase:Blomstring18.06.2017


Art:Legeveronika (Veronica officinalis) 
Fenofase:Blomstring18.06.2017


Art:Nattfiol (Platanthera bifolia) 
Fenofase:Blomstring18.06.2017


Art:Roseslekta (Rosa) 
Fenofase:Blomstring18.06.2017


Art:Rundbelg (Anthyllis vulneraria) 
Fenofase:Blomstring18.06.2017


Art:Skogsalat (Mycelis muralis) 
Fenofase:Blomstring18.06.2017


Art:Småmarimjelle (Melampyrum sylvaticum) 
Fenofase:Blomstring18.06.2017


Art:Vivendel (Lonicera periclymenum) 
Fenofase:Blomstring18.06.2017